Støtt museet, bli medlem.

Pris medlemskap:
Enkeltperson: kr. 150,-/år
Familie: kr. 250,-/år
Bli medlem skjema

Frosta bygdemuseum

post@frostabygdemuseum.no
7633 Frosta
Følg oss på Facebook
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Nyhetsbrev nettside